| sadowod.com | vivaspb.com |

Походження українців

. ІСТОРІЯ

Slavic 1

Slavic 1

Про виникнення в історії людства слов’ян не збереглося жодних достовірних артефактів. Вся інформація про перші слов’янські поселення базується на основі лінгвістичних даних, згідно яких слов'яни з'явилися не раніше кінця ІІІ тисячоліття до н. е., тобто приблизно 4 тисячі років тому. Вони заселяли велику територію від Вісло-Одерського басейну й Південної Балтики на заході до Дніпра на сході та від Прип’яті на півночі до Карпат і зони степів на півдні. Поза цими територіями слов'ян не було. На північ від Прип’яті й Десни жили Балти, а у басейнах Оки та Волги — фіно-угорські племена.

До І т. н. е. слов'янські племена, незважаючи на відмінності в матеріальній та духовній культурах, мали майже однаковий побут, розмовляли подібною мовою , що не мала великих відмінностей – праслов'янською. Протягом перших столітть н.е. слов'яни розмежувалися по Західному Бугу на дві підгрупи – західну та східну.

Постійний міграційний рух призвів до того, що вже у V — VІ ст. праслов’янська етномовна спільнота остаточно розпалася. Так сформувалася західнослов'янська група - поляки, чехи, словаки, верхні та нижні лужичани. Та східнослов'янська група - українці, білоруси і значно пізніше росіяни. А також серби, болгари, македонці, словени, які згодом заселили Балканський півострів. Тогочасні західні автори у своїх творах називають навіть Пелопонес Славонією.

Отже, у ІІ — VІ ст. н. е., в межах сучасної України і поліської частини Білорусі відбувалось формування нових націй. Становлення українців бере початок від слов'янських племен склавінів (Полісся) та антів (лісостеп), про яких йдеться в роботах Візантійських авторів VI ст. — Прокопій Кесарійський, Йордан, Менандр Протиктор, Феофілакт Симокатта, Маврікій Стратег.

Приблизно в той же час, після падіння Західної Римської Імперії, розвиваються не тільки українці, але й інші народи, що заселяли землі розташовані в зоні впливу Римської Імперії, а саме: — французи, іспанці, англійці, німці, румуни, чехі, поляки та ін.

Тобто історія українців розпочалася одночасно із зародженням й формуванням інших європейських етносів. Разом з формуванням нації формується й мова. Лише згодом з'явилась писемність та державність.

Починаючи з VІІ н.е. в письмових джерелах згадується об'єднання 9-14 східнослов'янських племен, які заселяли територію сучасної України. Внаслідок їхнього подальшого об’єднання на рубежі VІІІ — ІХ століть виникла могутня держава Русь, яку історики ХІХ століття назвали «Київська Русь».