| sadowod.com | vivaspb.com |

Ενάμιση έτος στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου: Πόσο βοήθησε η διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ

Γράφτηκε από τον/την Admin2 . ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΕΕ

Έχουν περάσει σχεδόν 18 μήνες από την έναρξη της εφαρμογής του ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ειπώθηκαν πολλά. Είναι όντως αλήθεια ότι η εμπορική συμφωνία με την ΕΕ φέρνει τα αναμενόμενα οφέλη για την Ουκρανία;

Μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η ΕΕ ελαχιστοποίησε τους φόρους εισαγωγής για τα ουκρανικά προϊόντα, καθώς για τα περισσότερα είδη, αυτοί οι φόροι έχουν καταργηθεί εντελώς. Επιπλέον, οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία, παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα από την ποσόστωση χωρίς δασμούς, τα οποία επιβεβαιώνονται με την αύξηση των εκτάσεων της αφορολόγητης εξαγωγής ορισμένων γεωργικών προϊόντων.

Έτσι, μπορούμε να κάνουμε την πρώτη αξιολόγηση του αντίκτυπου στις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Και αυτή η επίδραση είναι όντως θετική.

Μετά από δύο χρόνια πτώσης του εμπορίου η οποία προκλήθηκε από τις εξωτερικές επιθέσεις, την παγκόσμια πτώση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και τη σοβαρή οικονομική κρίση του 2016, οι εξαγωγές από την Ουκρανία προς την ΕΕ άρχισαν να αυξάνονται και πάλι: Πέρυσι η αύξηση έφθασε το 3,7% (οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε 13,5 δις. $).

Το ποσοστό αυτό θεωρείται σημαντικό, δεδομένου ότι οι εξαγωγές της Ουκρανίας στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή χωρίς η ΕΕ να κάνει τι μειώσεις των φόρων, είχε φτάσει στο 8,9%. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Ουκρανίας προς τη Ρωσία παρουσίασαν απότομη πτώση, σε ποσοστό 25,6% το 2016, κυρίως ως αποτέλεσμα των εμπορικών περιορισμών από την πλευρά της Ρωσίας. Αντίθετα, το περασμένο έτος, καταγράφηκε αύξηση των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έτσι, η ΕΕ θα συνεχίσει να παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγικός εταίρος της Ουκρανίας. Το μερίδιο της ΕΕ στο σύνολο των εξαγωγών της Ουκρανίας το 2016, ανήλθε σε 37,1%. Για λόγους σύγκρισης, το μερίδιο της Ρωσίας ήταν μόλις 9,9%.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις εισαγωγές, το συνολικό επίπεδο του εμπορίου μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ αυξήθηκε κατά 8,1%. Και η τάση αυτή αυξάνεται ταχέως: Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, διαπιστώνεται αύξηση του όγκου των εξαγωγών από την Ουκρανία προς την ΕΕ κατά 24,5%.

Αυτές οι αλλαγές στο εμπόριο αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας βαθιάς και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερου εμπορίου (ΒΟΖΕΕ) η οποία όντως λειτουργεί και μάλιστα με θετικό αντίκτυπο. Η ενίσχυση του εμπορίου οδηγεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη.

Φυσικά, η δραστηριοποίηση του εμπορίου σήμερα είναι μέτρια. Είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί κατά πόσον η σημαντική αύξηση που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο ,θα συνεχιστεί. Και υπάρχουν λόγοι για την ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ οι οποίοι θα γίνουν σταδιακά αισθητά σημαντικοί, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

Πρώτον, η πλήρης εφαρμογή της ΒΟΖΕΕ θα διαρκέσει 7 χρόνια, όπως ορίζεται στη συμφωνία. Δηλαδή οι ουκρανικές εξαγωγές μόλις τώρα αρχίζουν να αισθάνονται τα θετικά αποτελέσματα της προσαρμογής των κανόνων και προτύπων στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Η βαθιά ενσωμάτωση της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας των καταναλωτών και η εφαρμογή των προτύπων βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, θα ανοίξουν τις αγορές της ΕΕ πολύ περισσότερο από ό, τι χαμηλότερα κοστολόγια, που ίσχυαν το 2016.

Αυτά θα διευκολύνουν την οικονομική μεταμόρφωση της Ουκρανίας από μια χώρα που εξάγει κυρίως πρώτες ύλες και γεωργικά προϊόντα, σε έναν συμπαίκτη πλήρως ενσωματωμένο στις ευρωπαϊκές και στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και πωλήσεων. Δηλαδή η Ουκρανία θα αυξήσει σημαντικά την προστιθέμενη αξία των προϊόντων της.

Θα πρέπει βέβαια να θυμόμαστε ότι απαιτείται από την κυβέρνηση της Ουκρανίας, να γίνουν σημαντικές προσπάθειες ώστε να επιταχυνθεί η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Δεύτερον, η ΕΕ είναι μια μεγάλη και πλούσια αγορά, καθώς εξυπηρετούνται από αυτήν περίπου 500 εκατομμύρια πελάτες. Αλλά είναι δύσκολο να εισέλθουν σε αυτή την αγορά.

Οι πωλήσεις στην ΕΕ απαιτούν σύγχρονες εφαρμογές του μάρκετινγκ, καθιέρωση των σχέσεων και συμμόρφωση των προϊόντων σε δύσκολα και απαιτητικά πρότυπα. Εναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Τα αποτελέσματα δεν έρχονται από μια μέρα στην άλλη.

Κοντολογίς, οι εταιρείες που έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο εξαγωγών προς την ΕΕ δεν θα έχουν άμεσα αποτελέσματα, παρά μόνο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας είναι ένα εργαλείο, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουν τόσο οι ουκρανικές αρχές, εφαρμόζοντας τις νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές, όσο και οι επιχειρήσεις,  εφαρμόζοντας την καινοτομία, την ανακαίνιση και την προσαρμογή σε νέα δεδομένα.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία σε αυτή τη διαδικασία.

Μεγάλο μέρος της βοήθειας της ΕΕ προς την Ουκρανία, έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στη συμφωνία. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις φέρνουν απτά, βιώσιμα και σημαντικά οφέλη για τους πολίτες της Ουκρανίας.

Μετάφραση: Ιωάννα Τελιανίδη

Πηγή: eurointegration.com.ua