| sadowod.com | vivaspb.com |

Το αδύνατο είναι δυνατό: Σε ποιες εμπορικές παραχωρήσεις προς την Ουκρανία ενέδωσε η ΕΕ

Γράφτηκε από τον/την Admin2 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την έναρξη της δράσης του ελεύθερου εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να αυξήσει τις ποσοστώσεις εξαγωγών. Την είδηση για το θέμα αυτό στο Κίεβο, έφερε προσωπικά η Ευρωπαία Επίτροπος στα ζητήματα εμπορίου, Σεσίλια Μάλμστρεμ.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ συμφώνησε για την εισαγωγή των αυτόνομων προτιμήσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν για τρία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τη Συμφωνία Σύνδεσης δεν θα γίνει κάποια διόρθωση και οι μεταβολές αυτές καταγράφονται ως μονομερής παραχώρηση εκ μέρους της ΕΕ.

Επιπλέον, η επανεξέταση των αποτελεσμάτων μόλις εννέα μηνών από τη λειτουργία του καθεστώς του ελεύθερου εμπορίου, δεν έχει προηγούμενο για την ΕΕ. Συνήθως αυτές οι επανεξετάσεις γίνονται μετά από δύο ή τρία χρόνια της λειτουργίας ΖΕΕ (ζώνη ελεύθερου εμπορίου).

Επιπλέον, η ΕΕ είχε κάθε λόγο να αρνηθεί στην Ουκρανία. Πρώτον, μέσω της δικής μας παραβίασης της Συμφωνίας Σύνδεσης (π.χ. για την απαγόρευση της εξαγωγής του ξύλου).

«Εμείς συμπαρασταθήκαμε σε συνθήκες όπου η Ουκρανία παραβιάζει τις υποχρεώσεις της», δήλωσαν κύκλοι κοντινοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τώρα, αφού η Επιτροπή παρουσιάστηκε επίσημα με τέτοιες πρωτοβουλίες, θα πρέπει να τις υιοθετήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Ωστόσο, στην ίδια Επιτροπή πιστεύουν ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, και οι προτιμήσεις θα τεθούν σε ισχύ το επόμενο έτος.

Ωστόσο, όπως λέει η Σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής Πολιτικής Vladislava Rutytska, η κατάθεση των προτάσεων της Επιτροπής δεν σημαίνει και εύκολο πέρασμά τους από το Κοινοβούλιο. «Για να μην πάει χαμένη η δουλειά σχεδόν δύο ετών, θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά και να αναδείξουμε το ζήτημα του. Πρέπει να αποδείξουμε στους ευρωβουλευτές την αναγκαιότητα αυτού του βήματος, για κάθε τομέα» είπε Rutytska.

Ποιες είναι οι παραχωρήσεις από την ΕΕ;

Οι δράσεις αυτόνομων προτιμήσεων προσφέρονται για να αυξηθούν η διανομή των τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων.

Η εμφάνιση των προτιμήσεων για τα τρόφιμα σημαίνει την αύξηση των ποσοστώσεων για τις εξαγωγές χωρίς δασμούς.

Συγκεκριμένα, η ποσόστωση για την εξαγωγή του μελιού αυξήθηκε κατά 3.000 τόνους (συνολικά 8.000 τόνους), ενώ εκείνη για την εξαγωγή χυμού από σταφύλι και μύλο κατά 500 τόνους (συνολικά έφτασε στους 10.000 τόνους). Αυτές είναι οι πιο απαιτητικές ποσοστώσεις, οι οποίες θα εξαντληθούν κατά τις πρώτες ημέρες (και μερικές φορές ις πρώτες ώρες) λειτουργίας των νέων ποσοστώσεων.

Επίσης, στους 5.000 τόνους θα ανέλθουν οι αυξημένες ποσοστώσεις για την εξαγωγή ντομάτας. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των Ουκρανών διαπραγματευτών, καθώς τώρα η ετήσια ποσόστωση για τις τομάτες είναι 10.000 τόνους. Επίσης, κατά 4.000 τόνους θα αυξηθεί η ποσόστωση για την ατελή εξαγωγή βρώμης και κατά 7.800 τόνους για δημητριακά και νιφάδες.

Το τελευταίο ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Διότι αυτή η αύξηση των ποσοστώσεων παροτρύνει τους παραγωγούς να εξάγουν τα προϊόντα στην ΕΕ με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Και ο μηδενικός φόρος επιτρέπει στους Ουκρανούς παραγωγούς να ανταγωνιστούν την αγορά αυτή.

Η αύξηση των ποσοστώσεων των σιτηρών είναι σχετικά μικρή, μόνο 100.000 τόνους ετησίως. Ωστόσο, η ΕΕ είναι αναγκασμένη να μηδενίσει το φόρο των σιτηρών για όλους τους παραγωγούς, και ως εκ τούτου στο εγγύς μέλλον δεν πρέπει να περιμένουμε τις αλλαγές σε αυτή την ομάδα.

Πηγές σε ευρωπαϊκά ινστιτούτα αναφέρουν έναν επιπλέον λόγο για ένα τέτοιο βήμα. «Πάντα υπάρχει η δυνατότητα για εξαγωγή του αλευριού, στο οποίο καθορίστηκε ο μηδενικός συντελεστής και επιπλέον είναι ένα προϊόν με υψηλότερη προστιθέμενη αξία», λέει η πηγή.

Πολύ μεγαλύτερος όγκος ποσοστώσεων καθορίστηκε για τον αραβόσιτο (650.000 τόνοι) και το κριθάρι (350.000 τόνοι). Σε αυτές τις θέσεις, ειδικά για το καλαμπόκι, η ζήτηση στην ΕΕ ήταν πολύ υψηλή. Ως εκ τούτου, η πίεση στο θέμα της αύξησης των ποσοστώσεων συνέβη τόσο από την πλευρά της Ουκρανίας όσο και από τους Ευρωπαίους αγοραστές.

Ποια θα είναι η παγκόσμια επίδραση των αυτόνομων προτιμήσεων της ΕΕ;

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί από τώρα, καθώς οι ουκρανικές ευκαιρίες εξαγωγής δεν περιορίζονται από τον όγκο των ποσοστώσεων. Στις περισσότερες θέσεις ο όγκος της εξαγωγής υπερβαίνει τις ποσοστώσεις.

Ωστόσο, οι ποσοστώσεις θα αυξήσουν τα κέρδη των ουκρανικών επιχειρήσεων και θα τους επιτρέψουν να ανταγωνιστούν καλύτερα στις αγορές της ΕΕ. Και εκτός αυτού, οι προτιμήσεις χορηγήθηκαν για τις συγκεκριμένες θέσεις, όπου υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από τους ευρωπαίους αγοραστές. Αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία βαθμιαία ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας.

Κατά συνέπεια, οι νέες προτιμήσεις είναι αρκετά πιθανές. Απλά πρέπει να δείχνουμε συνεχώς ότι τα ουκρανικά προϊόντα έχουν πραγματική ζήτηση στην Ευρώπη. Και η πρώτη απόδειξη αυτού, είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετάφραση: Ιωάννα Τελιανίδη

Πηγή: eurointegration.com.ua